Микаел център

алтернативна медицинатуристическа агенция

Хороскопите на Надиа

счетоводна кантора SAGITTARIUS - Русе

Консултация с биоенерготерапевт

Потребител

Потребителско име:

Парола:


Забравена парола?

Регистрирай се!

В астрологията има много направления,обхващащи различните измерения на човешкия и социалния живот.  


Натална астрология

Изучава характера и съдбата на човека. Астрологическата карта (рождения хороскоп) се построява според деня, часа (с точност до една минута) и мястото на раждане на индивида и е абсолютно уникална за всеки. Тя дава информация за характера, талантите, качествата, слабостите, здравето, финансите, семейството, професионалната реализация, социалното положение. Чертае основните събития в живота на човека, проблемите, с които ще се сблъска, възможностите за личностно и духовно израстване.

Прогностична астрология

Изследва влиянието на звездите върху наталната карта на човека в определен период от неговия живот. Дава възможност да се направят прогнози за предстоящи събития. Периодите, с които се работи обикновено са ден, месец, три месеца, година и дългосрочни. Основните методи, които се използват са транзити, слънчева революция, прогресии и дирекции.

Астропсихоанализа

Представлява съчетаване на астрологическите  методи с техниката на психологическия анализ. В процеса на консултиране астропсихолога помага на човека да открие себе си, да разреши проблемите в личния си живот, да се освободи от комплексите, да разгърне своите потенциални възможности. Астропсихологията е като огледало, в което всеки може да се огледа и обективно да види силните и слабите си страни и да коригира това, което не харесва в себе си


Медицинска астрология

В рождената астрологична карта могат да се видят всички слаби места, органи и системи в човешкият организъм. Това прави възможно своевременно да се диагностицират болестите и да се вземат превантивни мерки, за да се избегнат усложненията. Благодарение на медицинската астрология може да се намери най-добрата форма на лечение, както и да се избере най-подходящото време за хирургически операции. Още Хипократ е казал, че този, който не познава астрологията, няма право да се занимава с лечение!

Астрология на взаимоотношенията (синастрия)

Една от най-интересните области в астрологията, позволяваща да се изследват отношенията между двама или повече души. Това могат да бъдат съпруг и съпруга, родител и дете, началник и подчинен, приятели, любовници и т.н. Рождените астрологични карти на партньорите се наслагват една върху друга и се изследват взаимодействията между техните Слънца, Луни и планети. Най-популярни и често използвани за анализ на отношенията са взаимодействията между Слънцата на партньорите. Но това далеч не е достатъчно, за да се направи цялостна оценка за всички възможности и усложнения, които произтичат от една връзка. Пълният синастричен анализ, изготвен от професионален астролог може да помогне да се разрешат или предотвратят много голяма част от проблемите, които възникват във взаимоотношенията между хората..

Кармична астрология

Изследва причините, довели досъществуването на определени проблеми или състояния в настоящия момент от живота на човека. (под думата карма подразбираме закон за причината и следствието; буквално означава действие). Този дял от астрологията изучава по-дълбоките пластове на човешкото битие. Може да даде ориентири по-пътя на еволюционното израстване, да разкрие духовните възможности човека и кармичните задачи и връзки, които трябва да разреши в настоящето прераждане.

Хорарна астрология

Хорарната астрология дава отговор назададен конкретен въпрос. Например: “Да приема ли предложението за работа", “Ще ми повишат ли заплатата в близките три месеца", “Къде се намира откраднатия ми автомобил"?. Построява се астрологична карта на зададения въпрос и на база влиянието на Луната и планетите показатели на въпроса се дава отговор. Не всеки въпрос е зададен коректно или момента може да не е подходящ, за да се даде отговор, но в хорарната карта има фактори, които предупреждават астролога за
това.

Бизнес астрология

Позволява да се даде отговор на много отглавните въпроси, свързани с развитието на една фирма. Кога и къде да се регистрира фирмата, кога е най-благоприятното време за сключване на договори, за взимане на кредит. Бизнес астрологията изследва жизнения цикъл на фирмата и го синхронизира с глобалните циклите на икономическа активност на пазара. Отлични резултати може да даде и в подбора на кадри и в създаването на работещи и сплотени колективи.

Мунданна (световна) астрология

Наблюдава и изучава процесите, които протичат в държавата (правител-ство, държавен глава, избори, партии, финанси, армия, полиция, народ и др.) Мунданната астрология изследва и политическите и икономическите отношения между държавите – влизане в съюзи, пактове, обявяване на война, сключване на мир, отпускане на заеми.

Астрална карта

астрална карта

По звездите могат да се прочетат събития, случвали се в предишните ни животи, както и целта, която трябва да постигнем в настоящия си живот. Изследвайки не само физическото, но и астралното, ефирното тяло на човек, се открива каква е била причината за раждането му и какъв е бил  . Всяко раждане на човек на Земята е резултат от миналите му съществувания.

 
I дом е свързан с личността, нейната индивидуалност, умението й да се представи, а също себеизявата и себереализацията й. Не е важно каква карта разглеждаме – на човек, събитие или организация. Във всеки случай, планетите, попадащи в този сектор, ще влияят върху личните качества на всеки, който се е оказал в полето на разглеждания хороскоп (човек, ръководител на организация, хора, въвлечени в дадено събитие).

II дом е свързан с материалното благосъстояние, движимото имущество, парите, а също тялото, вродените таланти и способности. Забележете, че след първи дом – същността на личността – идва нейната материална обезпеченост, външната форма във вид на втори дом.

III дом е свързан с контактите, комуникациите, началното обучение, кратките пътувания, съседите, близките приятели и роднини, освен родителите. Трети дом представлява свързващото звено между личността и нейният фундамент – ІV дом. Той показва вътрешната динамика на това, което става в непосредствена близост до дома, семейството и предците.

IV дом е свързан непосредствено с дома, семейството, възпитанието, предците, особено с майката, а също със земята и недвижимостта. Това са фундаменталните основи на живота, без които нищо не може да се развива и живее пълноценно. Този дом показва също Майката на всяко събитие.

V дом е свързан с любовта, децата, творчеството, а също с развлеченията, удоволствията, хобито, шоу-бизнеса и почивката. Този дом, на първо място показва осъществяването на основният родов принцип – раждането на деца, продължаването на рода, и външната форма на фундамента, основите на съществуването, в частност, семейството и всичко, което е свързано с него.

VI дом е свързан с работата, дългът, службата, слугите, медицината и домашните животни. Този дом показва вътрешната динамика на процесите на взаимовръзката на личността с окръжаващия свят, когато й се налага да се приспособява, да се адаптира във външната среда.

VII дом е свързан с брака и брачните партньори, а също с договорите, законите, юриспруденциите, съдилищата, откритите врагове и партньорите. Това е същността на отношенията между личността и нейното обкръжение.

VIII дом е свързан с икономиката, колективните материални и енергийни ресурси, в частност с банковото дело, финансовите операции и бюджета (в това число и семейният), а също с окултизма, магията, екстремалните ситуации, смъртта, наследството и секса.

IX дом е свързан с идеологията, философията, науката, религията, висшето образование, далечните пътешествия, а също с роднините на брачния партньор, тоест, роднините, с които се сдобиваме в резултат от действието на VІІ дом. Този дом показва вътрешната динамика на външната активност, властта, издигането и поставянето на целите.

X дом е свързан непосредствено с властта, кариерата, професията, целта, която си поставяме, славата и издигането, а също взаимоотношенията ни с бащата, с началниците и висше стоящите инстанции. Този дом показва източникът на всякаква активност, Бащата на събитието.

XI дом е свързан с обществените организации, приятелите, съветниците, личната свобода, а също с изпълняването на желанията. Това е външната форма на властта, резултатът от постигането на целите и осъществяването на надеждите в бъдещето.

XII дом е свързан с тайните, с интригите, с дълбоките психологични преживявания, сънищата, секретните организации, затворите, болниците, другите места за уединение и ограничаване на свободата, а също с дивата природа и дивите животни. Този дом показва вътрешната динамика на личността, дълбоките, скрити преживявания и подсъзнателни процеси, всичко, лежащо в дълбочините на непознатото, неизученото.

 

За контакти :


Консултацията се заплаща – 30 лева
Консултацията включва един  от номерата 5/6/14/15

или анализ по следните аспекти изброени по-долу:консултация с астролог


Email адрес: mikael7@abv.bg

Телефон за контакти: 0887 498 999