Микаел център

алтернативна медицинатуристическа агенция

Хороскопите на Надиа

счетоводна кантора SAGITTARIUS - Русе

Консултация с биоенерготерапевт

Потребител

Потребителско име:

Парола:


Забравена парола?

Регистрирай се!

Астрална карта

 

 

По звездите могат да се прочетат събития, случвали се в предишните ни животи, както и целта, която трябва да постигнем в настоящия си живот. Изследвайки не само физическото, но и астралното, ефирното тяло на човек, се открива каква е била причината за раждането му и какъв е бил  . Всяко раждане на човек на Земята е резултат от миналите му съществувания.

 

I дом е свързан с личността, нейната индивидуалност, умението й да се представи, а също себеизявата и себереализацията й. Не е важно каква карта разглеждаме – на човек, събитие или организация. Във всеки случай, планетите, попадащи в този сектор, ще влияят върху личните качества на всеки, който се е оказал в полето на разглеждания хороскоп (човек, ръководител на организация, хора, въвлечени в дадено събитие).

II дом е свързан с материалното благосъстояние, движимото имущество, парите, а също тялото, вродените таланти и способности. Забележете, че след първи дом – същността на личността – идва нейната материална обезпеченост, външната форма във вид на втори дом.

III дом е свързан с контактите, комуникациите, началното обучение, кратките пътувания, съседите, близките приятели и роднини, освен родителите. Трети дом представлява свързващото звено между личността и нейният фундамент – ІV дом. Той показва вътрешната динамика на това, което става в непосредствена близост до дома, семейството и предците.

IV дом е свързан непосредствено с дома, семейството, възпитанието, предците, особено с майката, а също със земята и недвижимостта. Това са фундаменталните основи на живота, без които нищо не може да се развива и живее пълноценно. Този дом показва също Майката на всяко събитие.

V дом е свързан с любовта, децата, творчеството, а също с развлеченията, удоволствията, хобито, шоу-бизнеса и почивката. Този дом, на първо място показва осъществяването на основният родов принцип – раждането на деца, продължаването на рода, и външната форма на фундамента, основите на съществуването, в частност, семейството и всичко, което е свързано с него.

VI дом е свързан с работата, дългът, службата, слугите, медицината и домашните животни. Този дом показва вътрешната динамика на процесите на взаимовръзката на личността с окръжаващия свят, когато й се налага да се приспособява, да се адаптира във външната среда.

VII дом е свързан с брака и брачните партньори, а също с договорите, законите, юриспруденциите, съдилищата, откритите врагове и партньорите. Това е същността на отношенията между личността и нейното обкръжение.

VIII дом е свързан с икономиката, колективните материални и енергийни ресурси, в частност с банковото дело, финансовите операции и бюджета (в това число и семейният), а също с окултизма, магията, екстремалните ситуации, смъртта, наследството и секса.

IX дом е свързан с идеологията, философията, науката, религията, висшето образование, далечните пътешествия, а също с роднините на брачния партньор, тоест, роднините, с които се сдобиваме в резултат от действието на VІІ дом. Този дом показва вътрешната динамика на външната активност, властта, издигането и поставянето на целите.

X дом е свързан непосредствено с властта, кариерата, професията, целта, която си поставяме, славата и издигането, а също взаимоотношенията ни с бащата, с началниците и висше стоящите инстанции. Този дом показва източникът на всякаква активност, Бащата на събитието.

XI дом е свързан с обществените организации, приятелите, съветниците, личната свобода, а също с изпълняването на желанията. Това е външната форма на властта, резултатът от постигането на целите и осъществяването на надеждите в бъдещето.

XII дом е свързан с тайните, с интригите, с дълбоките психологични преживявания, сънищата, секретните организации, затворите, болниците, другите места за уединение и ограничаване на свободата, а също с дивата природа и дивите животни. Този дом показва вътрешната динамика на личността, дълбоките, скрити преживявания и подсъзнателни процеси, всичко, лежащо в дълбочините на непознатото, неизученото.


Вид услуга
1 Пълен номерологичен хороскоп
2 Пълен астрологичен хороскоп
3 Пълен астрологично-кармичен хороскоп
4 Астрологично-кармичен хороскоп - най-важните аспекти
5 Хороскоп за съвместимост
6 Хороскоп за съвместимост при осиновяване
7 Бизнес-номерологична прогноза за една календарна година
8 Бизнес-астрологична прогноза за фирма, обща и включваща една календарна година
9 Специални прогнози
10 Семейна прогноза за 1 календарна година
11 Номерологична прогноза за 1 месец - за една рождена дата
12 Определяне на заложеното по съдба като професионална реализация
13 Определяне на кармични връзки в семейството
14 Консултации по семейни и личностни проблеми
15 Прогноза за конкретно събитие в личен план


Нужна информация:

За № 1 – номер. хороскоп - са необходими дата, месец, година на раждане и трите имена по паспорт, за семейните жени и фамилното име на съпруга, като е важно да обяснят дали е прието с тире или на мястото на моминското фамилно име.
За № 2 - астрол. хороскоп - тук освен горепосочените данни са необходими час и място на раждане.
За №3,4 - астрол.-карм. хороскоп - необходими са данните при № 1 и 2, но трябва да бъде приложена снимка на човека, за когото се изготвя хороскопа.
За № 5,6 - хороскоп за съвместимост - необходими са данните от № 1 и 2 за всеки поотделно.
За № 7 - бизнес номерологична прогноза за календарна година - данните са както при № 1, ако има съдружници или назначени работници при фирма - данните на всеки поот-делно.
За № 8 - бизнес-астро прогноза - необходими са данните за всички служители които са посочени при № 1 и 2.
За № 9 - специални прогнози -необходими са данните посочени в № 1, 2 и 3.
За № 10 - семейна прогноза -необходими са данните посочени №1.
За № 11 - номер, прогноза за 1 месец - необходими са данните по-сочени в № 1.
За № 13 - определяне на кармични връзки - необходими са данните посочени в № 1 и 2.
За № 14 -консултации по семейни и личностни проблеми- необходими са данните посочени в № 1 и  2.
За № 15 - консултации по личностни проблеми - необходими са данните посочени в № 1.

 

 

 

 1. Натална астрология- единствената наука изучаваща причините за всички конкретни проблеми в живота на човек, даваща точен астропсихологически образ за човека, достойнствата и недостатъците и т.н.

 

 1. Астротипология- изучава характерните особености на човек по главни доминиращи признаци, например по принадлежност към слънчев знак.

 

 1. Астромантика- изучаване и описание анатомическите особености на човешкото тяло и тяхното проявление по зодиак и планетни признаци.

 

 1. Астроботаника- клон от астрологията, занимаваща се с царството на растенията по зодиак, планетарни признаци. Енергийното използване на растенията в живота на човека.

 

 1. Астроминералогия- изучава връзката на минералното царство с растителния, животинския свят и с човека. Използването на минералите за магически цели.

 

 1. Астрогеография- изучава проекциите на зодиакално-планетарните енергии на различните участъци от земното кълбо, влиянието на различните страни, народи, климат и геологически явления.

 

 1. Бизнес астрология- изучаване на влиянието на планетарните енергии на финансово-икономическите отношения и човешкото общество.

 

 1. Астропспихология- психосоматичните особености на човешкото обкръжение, неговите емоционални и характерни черти.

 

 1. Елективна астрология- избор на максимално време за максимален успех във всяка човешка дейност.

 

 1. Хорарна астрология- дава отговор на зададен въпрос, показва как ще се развие дадено събитие, къде сме загубили някой предмет.

 

 1. Кармична астрология- изучава позитивните и негативните резултати от минали жизнени въплъщения.

 

 1. Астрогенотипология или астрология на зачатието- изучава хороскопа на зачатието, прогнозира състоянието на здравето на бъдещото дете, търси оптималните варианти за синтезиране енергията на бащата и майката.

 

 1. Астромедитация- изучава методите за привеждане аурата на човек в определено състояние с цел най-благоприятно възприемане на космическата енергия. Много емпирически и езотерични знания са били получени именно така.

 

 1. Тантрическа астрология- раздел, който изучава законите на управление на творческата енергия на човека, а също взаимодействието между различните видове енергии.

 

 1. Рационална астрология- използва се за селективни цели, за прогнозиране на различни циклични процеси.

 

 1. Астронатуропатия- използват се методи, с които може да се приведе в хармония съзнанието и аурата с околната космобиологична среда. Често принципите й намират приложение в хомеопатията.

 

 1. Синастрическа или астрология на партньорството- изучава възможностите за хармонично съществуване и взаимодействие на различни форми на живот и човешките взаимоотношения.

 

 1. Етническа астрология- различните народи, етноси, раси и национални общности.

 

 1. Медицинска астрология- силните и слабите енергетични зони в аурата на човека и избор на оптимални методи за лечение и възстановяване на енергийния дисбаланс.

 

 1.  Астроанатомия- различни проекции на космопланетарните въздействия върху човешкото тяло и неговите енергоинформационни центрове/чакрите/.

 

 1. Астропатология

 

 1. Ритуална астрология- методики за постигане хармоничен енергоинформационен резонанс чрез народни традиции, обреди, танци и други.

 

 1. Хуманистична астрология- изучава вътрешните психологически проблеми на човека с цел тяхната дълбока корекция.

 

 1. Мунданна астрология- изучава космопланетарните цикли влияещи на политическия живот на обществото и държавите.

 

 1. Астрология на егрегорите- религиозни, национални, семейни, кланове, групови и други егрегори.

 

 1. Херметическа астрология- разглежда космическите закони и принципи чрез архетиповете на база знанията на кабалата-наука на Вселената и Бога.

 

 1. Езотерична астрология- изучава законите на космическата еволюция и отражението на земен план.

 

 1.  Семантико-символична астрология- анализира информацията предавана чрез специални символи- египетски, на маите, сабиенска символика.

 

 1. Прогностична астрология- предсказване на тенденциите за бъдещето чрез различни предсказателни техники като движението на транзити, прогресии, дирекции, лунации, соларен хороскоп и други.

 

 1. Астро-диетология- избиране на най-подходящ хранителен режим за всеки човек индивидуално с оглед балансиране на здравето, отслабване или напълняване.

 

 1. Лунна астрология- която изучава влиянието на луната върху растителния, животинския свят и живота на човека и от което много зависим независимо от вярата на всеки един.