Микаел център

алтернативна медицинатуристическа агенция

Хороскопите на Надиа

счетоводна кантора SAGITTARIUS - Русе

Консултация с биоенерготерапевт

Потребител

Потребителско име:

Парола:


Забравена парола?

Регистрирай се!
КАРМА И СЪДБА : Човешкото съзнание може да влияе върху физическите процеси в нашия свят
Публикувана от mikael на 2018/6/10 6:00:00 (1150 прочита)

Резултат с изображение за съзнание

Лявата ръка е свързана с дясното полукълбо на главния мозък, а дясната – с лявото полукълбо. Първото отговаря за емоциите, тревожността, интуицията. Второто – за логиката, речта, планирането, оптимизма. Казват още, че дясната половина на мозъка е женска, а лявата – мъжка.


Тоест всичко най-хубаво в човека, всичко фино, нежно и духовно идва откъм дясното полукълбо на мозъка, а всичко рационално, пресметливо и лишено от емоции – откъм лявото. Двете полукълба постоянно си взаимодействат, обменят информация, при това обичайно лявото доминира. Казват, че те живеят заедно като съпрузи – всяко от тях има стабилно отношение към живота, но те се познават много добре и взаимно се разбират.

Всеки пръст е свързан с определени системи и органи. Всичко това се основава върху идеите на традиционната китайска медицина за енергийните канали, които преминават през човешкото тяло. Излъчванията от отделните пръсти са различни. Палецът дава достатъчно ярко излъчване, показалецът и средният пръст – доста по-слабо, а безименният и кутрето – също по-силно.

Енергията на палеца е силна както на лявата, така и на дясната ръка. Това свидетелства за активна умствена дейност и склонност към логически разсъждения.

Чрез този метод може да се предсказва възникването на заболявания, като се анализират местата с функционална липса на енергия, което в определен момент може да предизвика възникването на проблеми.

Всички потенциални проблеми се появяват първоначално в картината на биополето. Може да са временни функционални отклонения, които отминават бързо и не оставят следа, или по-трайни нарушения, възникващи при наличието на постоянно действащи негативни фактори като лоша екология, неправилно хранене, преживявания, стресове, чужди отрицателни полета. Тогава човешкото поле се накъсва, по него се появяват дефекти и пролуки, през които е възможно да проникнат допълнителни носители на вредни влияния. В определен момент функционално слабата или претоварена система не издържа и проблемът слиза на физическото ниво. Човек се разболява – симптомите се проявяват.

“Индекс на здравето” е показател, който би характеризирал състоянието на дадения човек, както това става при отчитането на температурата или артериалното налягане. 36, 6 градуса по Целзий е добре, 37 е сигнал за слаб възпалителен процес в организма, а 38 вече говори за заболяване. Картината на полето има същите особености. При наличието на индивидуални особености има и нещо общо.

Методът на ГИВ-биоелектрографията позволява лесно и бързо да се установи, че индексът на здравето е спаднал под нормата. Какво да се прави тогава? Преди всичко да се заредим с енергия. Да не търсим веднага причините за енергодефицита, а да вземем мерки да го ликвидираме – да заминем в планината за седмица и да обиколим високопланинските трасета, да пием ледникова вода, а ако това е невъзможно – да използваме системата за комплексна имунокорекция. Не помогне ли и това, налага се да потърсим причината за липсата на енергия, без да чакаме заболяването да се задълбочи. Още нещо важно – медитирайте, молете се и се опитайте да разберете какво в живота ви не е правилно, с какво сте съгрешили пред Господ.

Оценката за индекса на здравето е нов начин за контролиране на здравословното ни състояние. Той ще даде възможност да коригираме кондицията си, без да стигаме до лекуване на заболявания. По-добре е да не се докарваме до тях. Хайде да поддържаме тялото и духа си в активно работно състояние.

“Кому е притрябвало това?”, ще попитате вие. Ами на всеки от нас! За да бъдем здрави, бодри и енергични, за да не лежим по болниците, проваляйки житейските си планове, а после половин живот да печелим пари за закупуването на лекарства. За да не губим тонуса си и в удобно за нас време да разрешаваме възникващите проблеми.

Вярвам, че след известно време в целия свят ще започнат да се развиват активно методите за дълготраен контрол и мониторинг на състоянието въз основа на компютърни системи. Веднъж на ден човек ще се приближава към уреда, ще го докосва с ръка, а параметрите му ще се пращат по интернет в базата данни. В случай на необходимост уредът може да се носи постоянно. Щом параметрите отговарят на нормата, всичко е наред. Излязат ли извън нея, следва обаждане по джиесема.

Така заболяването може да се хване в най-ранен стадий и това съществено облекчава задачата на лекаря – съвременната медицина е доста по-ефективна, когато още няма клинични симптоми.

Принципът на превантивната медицина е да открива потенциално опасните зони преди появата на физическите симптоми и да коригира отклоненията чрез най-естествени методи.

Мисълта е енергия. Подготовката на наемни убийци и терористи камикадзе например става чрез специална, високо професионална подготовка, базираща се върху строг подбор и отлично познаване на психологията и биоенергетиката.

Човешкото съзнание може да влияе върху физическите процеси в нашия свят.

В нашия живот малцина са онези, които водят истински праведен живот в екологично чиста среда. Но и в нашия реален живот основно условие за поддържане на здравето са оптимистичното отношение към живота, правилното хранене и дори молитвата. Ако повярвате в това, то ще действа.

Изследванията бяха проведени с помощта на програмно-апаратния комплекс “Корона-ТВ” (една от модификациите на ГИВ-уреда), разработен от проф. К. Коротков, Санкт Петербург. Уредът регистрира ГИВ- излъчванията от пръстите на ръцете, после извършва компютърна обработка и дава изображението на пространствената аура около човешкото тяло. Възможностите на дадения уред позволяват нагледно да се видят промените, които настъпват в аурата на човека под въздействието на различни мисли.

В предишните изследвания, проведени с кардиологичния диагностичен комплекс “Варикард” с помощта на методите на математическия анализ на сърдечния ритъм, беше установено, че мисълта и сърцето са взаимно свързани. Като енергия мисълта може да променя сърдечния ритъм – да намалява или увеличава честотата на свиванията и отпусканията на сърдечния мускул, да променя вегетативния баланс при регулирането на сърдечната дейност и да влияе върху функционалното състояние на регулаторните системи на организма.

В описваното изследване чрез метода на газоизпускащата (газоизпразваща или газоразрядна) визуализация – ГИВ, за първи път бе фиксирана любовната мисъл, която е насочена от едно към друго сърце под формата на обособен енергиен клъстър. Ние фиксирахме изтичане на психическа енергия, което тръгва не от мозъка, а от сърцето, когато в пространството се изпращат мисли за всеобщо благополучие и при мислено концентриране върху близък, любим човек. Любовта с главно Л е сила, която има своите прояви в нашия материален свят и може да влияе върху него. Тя е единствената сила, способна да противодейства на злото и да спаси човечеството от предстоящите катастрофи.

Тъй че ако искаме да живеем в мир и спокойствие, трябва да разпространяваме не оръжие и кока-кола, а компютри и книги. Свободната обмяна на информация при внимателно отношение към националните особености и традиции е единственият път за развитие на човечеството.

По този начин напълно обосновано можем да говорим за информационна еволюция на човечеството. Еволюция не на физическото тяло, а на духа. Този процес продължава вече няколко хилядолетия, но напоследък се ускорява все повече.

Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ) в България

Представляван е от Игнат Игнатов. НИЦМБ е единственият носител едновременно на 3 от най-престижните световни награди по алтернативна медицина и биофизика: Швейцарски приз 2003 от университета в Берн, Приз на Вернадски 2003, Приз на Чижевски 2005. Той извършва изследвания в следните направления:

1. Изследване на взаимодействие на биофизични полета с вода, фотоемулсии и тъкани.

2. Изследване на промените в структурата на водата в резултат на взаимодействие с лекарства, билки и хомеопатични разтвори. Доказват се очакваните биологични и медицински ефекти в резултат на промените в структурата на водата.

3. Биостимулация на очни и вътрешни заболявания, биолечение на болести на опорно-двигателния апарат и ендокринната система и обективна оценка на получените медицински резултати.

4. Проучване на геофизични полета и космически процеси.

5. Курсове по практическа биотерапия и медицинска биофизика.

Екипът на НИЦМБ първи в света доказва режим „отдаване” и „отнемане” на енергия при очни заболявания. Офталмологичните изследвания се извършват от доц. д-р по медицина Парашкева Цанева. Същите режими на биовъздействие са доказани и при биовъздействие върху вода със спектрален прибор на проф. Антонов. Първите изследвания с метода на Кирлиан са извършени с прозрачен електрод от проф. Антонов през 1984 г. През 2005 г. спорният в науката „носител” на биофизичната информация е доказан от Игнатов. Основата на преноса на енергия между биолечител и пациент е биорезонансът. Основател на биорезонансната теория е проф. дбн Александър Дубров от Русия през 1980 г. Игнатов получава положителни рецензии от Русия, САЩ, Германия, България. Анализите са публикувани в книгата „Енергийна биомедицина”.

През юни 2001 г. Игнатов изнася лекция в Руското министерство на здравеопазването. Там той се запознава с изследователската дейност на проф. Константин Коротков от Санкт Петербург. През октомври 2001 г. в София са изследвани биофизичните полета на най-добрия лечител от Западна Европа Христос Дросинакис. Той е грък, но живее и работи в Германия. Както става ясно в настоящата книга, през януари 2002 г. изследвания с Дросинакис извършва и проф. Коротков. Резултатите са докладвани на конгреси в Базел, Москва, София и др.

Проф. Коротков е един от водещите специалисти в областта на визуализацията на ефекта на Кирлиан. Получена е висок процент точност при диагностициране на различни заболявания с този метод. Пациентите са насочвани към медицински екипи за уточняване на диагнозата.

През април 2002 г. екипът на НИЦМБ в България провежда съвместен експеримент с проф. Коротков и д-р Хафелдер от Щутгарт. Д-р Хафелдер е специалист по електроенцефалография (EEГ). Неговият метод е триизмерен и изключително чувствителен към слаби електромагнитни и биофизични полета. Дросинакис въздейства от Киото (Япония) към Щутгарт, Санкт Петербург и София. В София анализите са извършени с вода и българските учени успяват да уловят енергийния поток от Киото към нашия център.

През 2003 г. Дросинакис е номиниран от Игнатов за световна лечителска награда. През 2005 г. той получава Приз на Галперин 2005. Принос в наградата имат и великолепните резултати с проф. Коротков. В Германия през 2004 г. е публикувана книгата на д-р Марен Хофман „Лечение с космическа любов”. Тази книга е истински мост между западната и източната бионаука.
ТУК МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ДОКУМЕНТА ИЗДАДЕН НА МИКАЕЛ ОТ НАУЧНО ИСЛЕДОВАТЕЛСКИЯТ ЦЕНТЪР ПО МЕДИЦИНСКА БИОФИЗИКА

Сподели с всички:
Dao.bg Lubimi.com Ping.bg Pipe.bg Svejo.net Web-bg.com del.icio.us Facebook Google Google Reader Yahoo! MyWeb reddit StumbleUpon Technorati
Микаел